Subukan Natin Ang Iyong Kaalaman Tungkol Sa Mga Yaman Sa Dagat?

Gratulon, natapos mo na! Narito estas ĉi tiu rezulto:

Vidu la paperon en la buhay kaj en la maraming tao. Ĉi tiu puno ng iba't ibang kayamanan nagbibigay ng pagkain, hanapbuhay, and kagandahan sa ating kalikasan. Ĉi tiu kvizo estas ĉi tie, ke ĝi estas la plej bona, ke ĝi estas la plej bona, koral, kaj ankaŭ. Sama-sama nating tuklasin angpapahalaga ng pagpapahalaga and pangangalaga sa mga it upang mapnatili natin ang kalikasan and angga biyayang hatid ng karagatan.

Gratulon, natapos mo na! Narito estas ĉi tiu rezulto:

Vidu la paperon en la buhay kaj en la maraming tao. Ĉi tiu puno ng iba't ibang kayamanan nagbibigay ng pagkain, hanapbuhay, and kagandahan sa ating kalikasan. Ĉi tiu kvizo estas ĉi tie, ke ĝi estas la plej bona, ke ĝi estas la plej bona, koral, kaj ankaŭ. Sama-sama nating tuklasin angpapahalaga ng pagpapahalaga and pangangalaga sa mga it upang mapnatili natin ang kalikasan and angga biyayang hatid ng karagatan.

Gratulon, natapos mo na! Narito estas ĉi tiu rezulto:

Vidu la paperon en la buhay kaj en la maraming tao. Ĉi tiu puno ng iba't ibang kayamanan nagbibigay ng pagkain, hanapbuhay, and kagandahan sa ating kalikasan. Ĉi tiu kvizo estas ĉi tie, ke ĝi estas la plej bona, ke ĝi estas la plej bona, koral, kaj ankaŭ. Sama-sama nating tuklasin angpapahalaga ng pagpapahalaga and pangangalaga sa mga it upang mapnatili natin ang kalikasan and angga biyayang hatid ng karagatan.

Gratulon, natapos mo na! Narito estas ĉi tiu rezulto:

Vidu la paperon en la buhay kaj en la maraming tao. Ĉi tiu puno ng iba't ibang kayamanan nagbibigay ng pagkain, hanapbuhay, and kagandahan sa ating kalikasan. Ĉi tiu kvizo estas ĉi tie, ke ĝi estas la plej bona, ke ĝi estas la plej bona, koral, kaj ankaŭ. Sama-sama nating tuklasin angpapahalaga ng pagpapahalaga and pangangalaga sa mga it upang mapnatili natin ang kalikasan and angga biyayang hatid ng karagatan.

Gratulon, natapos mo na! Narito estas ĉi tiu rezulto:

Vidu la paperon en la buhay kaj en la maraming tao. Ĉi tiu puno ng iba't ibang kayamanan nagbibigay ng pagkain, hanapbuhay, and kagandahan sa ating kalikasan. Ĉi tiu kvizo estas ĉi tie, ke ĝi estas la plej bona, ke ĝi estas la plej bona, koral, kaj ankaŭ. Sama-sama nating tuklasin angpapahalaga ng pagpapahalaga and pangangalaga sa mga it upang mapnatili natin ang kalikasan and angga biyayang hatid ng karagatan.